Grys filtracyjny – Chalcedonit

Skład chemiczny chalcedonitu %
SiO2 94,35-99,54
Al2O3 0,40-3,69
Fe2O3 0,12-0,49
CaO 0,01-0,10
MgO 0,01-0,04
K2O 0,06-0,42
Na2O 0,06-0,42
TiO2 0,06-0,42

Parametry fizykochemiczne chalcedonitu

ParametrWartośćJednostka
Gęstość właściwa2,62-2,67kg/dm³
Gęstość nasypowa luźna0,75-0,95kg/dm³
Porowatość ziaren< 30%%
Nasiąkliwość4-10%
Prędkość płukania powietrzem13-17L/s·m2
Prędkość płukania wodą12-15L/s·m2
Ekspansja złoża25%
Usuwanie żelaza<20mg Fe/dm3
Usuwane manganu*<1,5mg Mn/dm3
Usuwanie jonu amonowego*<2,0mg NH4+/dm3

* po wcześniejszym naturalnym wpracowaniu